Безплатен Онлайн Калкулатор за Изчисления на Трапецовидни Канали по Манинг

>> Drop your fears at the door; love is spoken here. <<

Формула на Манинг за Равномерно Движение в Трапецовиден Канал при Зададени Наклон и Воден Стълб

Можете ли да ми помогнете с превода, програмирането или хостинга за тези калкулатори? [Hide this request]


Изберете мерни единици:
Резултати
Водна площ
Мокър периметър
Хидравличен радиус
Скорост, V
Водно количество, Q
Скоростен напор, hv
Горна ширина, T
Число на Фруд, F
Срязващo напрежение (теглителна сила), tau
Implied riprap size based on n
Required bottom angular riprap size, D50, Maricopa County
Required side slope 1 angular riprap size, D50, Maricopa County
Required side slope 2 angular riprap size, D50, Maricopa County
Required angular riprap size, D50, per Maynord, Ruff, and Abt (1989)
Required angular riprap size, D50, per Searcy (1967)

Моля споделете мнението си под формата на предложение или похвала. Този безплатен калкулатор надмина ли всичките ви очаквания? [Hide this request]

Home | Support | FreeSoftware | Engineering Services | Engineering Calculators | Technical Documents | Blog (new in 2009) | Personal essays | Collaborative Family Trees | Contact