Безплатен Онлайн Калкулатор за Изчлиснения на Тръбопроводи по Манинг

>> Drop your fears at the door; love is spoken here. <<

Формула на Манинг за Равномерно Движение в Тръбопровод при Зададени Наклон И Воден Стълб

Можете ли да ми помогнете с превода, програмирането или хостинга за тези калкулатори? [Hide this request]

Check out our newest spreadsheet update:   Download SpreadsheetOpen Google Sheets versionView All Spreadsheets
  --CAUTION: If you have downloaded the spreadsheet prior to September 24, you may have received incorrect results!--Изберете мерни единици:
Резултати
Водно количество, Q
Скорост, V
Скоростен напор, hv
Водна площ
Мокър периметър
Хидравличен радиус
Горна ширина, T
Число на Фруд, F
Срязващo напрежение (теглителна сила), tau

Моля споделете мнението си под формата на предложение или похвала. Този безплатен калкулатор надмина ли всичките ви очаквания? [Hide this request]

Home | Support | FreeSoftware | Engineering Services | Engineering Calculators | Technical Documents | Blog (new in 2009) | Personal essays | Collaborative Family Trees | Contact