Безплатен Онлайн Калкулатор за Изчлиснения на Тръбопроводи по Манинг

>> Drop your fears at the door; love is spoken here. Enjoy the free libre HawsEDC AutoCAD tools too. <<

Формула на Манинг за Равномерно Движение в Тръбопровод при Зададени Наклон И Воден Стълб

Можете ли да ми помогнете с превода, програмирането или хостинга за тези калкулатори? [Hide this line]

Check out the spreadsheet version of this calculator [Hide this line]Изберете мерни единици: [Hide this line]
Inputs
X
X
X
X
Резултати
Водно количество, Q Водно количество, Q X
Скорост, V Скорост, V X
Скоростен напор, hv Скоростен напор, hv X
Водна площ Водна площ X
Мокър периметър Мокър периметър X
Хидравличен радиус Хидравличен радиус X
Горна ширина, T Горна ширина, T X
Число на Фруд, F Число на Фруд, F X
Срязващo напрежение average (теглителна сила), tau Срязващo напрежение average (теглителна сила), tau X

Notes:

This is the flow and depth inside the pipe.
Getting the flow into the pipe may require significantly higher headwater depth. Add at least 1.5 times the velocity head to get the headwater depth or see my 2-minute tutorial for standard culvert headwater calculations using HY-8.

Моля споделете мнението си под формата на предложение или похвала. Този безплатен калкулатор надмина ли всичките ви очаквания? [Hide this line]